Ucho – budowa i uszkodzenia

Ucho jest bardzo skomplikowanym narządem składającym się z trzech części: ucha uchozewnętrznego, ucha środkowego i ucha wewnętrznego. Z ucha wewnętrznego informacja przekazywana jest nerwem słuchowym do mózgu, gdzie następuje ostateczne przetwarzanie słyszanego dźwięku. Ubytek słuchu może być wynikiem pojawienia się jakiejś przeszkody na drodze sygnału dźwiękowego lub uszkodzenia którejś z trzech części ucha. Gdy przyczyna ubytku słuchu występuje w uchu zewnętrznym lub środkowym mamy do czynienia z przewodzeniowym ubytkiem słuchu, natomiast gdy przyczyna znajduje się w uchu wewnętrznym ubytek słuchu nazywany jest odbiorczym. Jeżeli ubytek słuchu jest złożony i zawiera dwie powyższe składowe to mówimy o ubytku mieszanym. Aby lepiej zrozumieć przyczyny występowania ubytków słuchu ważne jest wyjaśnienie, w jaki sposób ucho odbiera dźwięki.

Ubytki słuchu mają różny stopień

Między dwoma biegunami: dobrego słyszenia i braku słyszenia występuje rozległy obszar ubytków słuchu o różnym stopniu. Stopnie ubytków słuchu są określane jako: lekki, średni, ciężki oraz głęboki (resztki słuchowe). Większość ubytków słuchu zawiera się między lekkim a średnim.

zakres-slyszenia-ludzkiego-ucha

Zakres słyszenia ludzkiego ucha to opis wysokości i głośności dźwięków, które człowiek może usłyszeć bez odczuwania dyskomfortu.

W naszym otoczeniu występują różne dźwięki, od bardzo subtelnych, jak śpiew ptaków czy szelest liści, po głośne, takie jak muzyka, krzyk czy hałas przemysłowy. Ludzki zakres słyszenia nazywany jest inaczej zakresem słyszalnym.

Wysokość i głośność dźwięków

Zakres słyszalny człowieka opisują takie wartości jak częstotliwość dźwięku (odczuwana jako wysokość dźwięku) oraz poziom głośności. Częstotliwość mierzona jest w Hertzach (Hz), a natężenie dźwięku (inaczej głośność) w decybelach (dB).

Najniższa częstotliwość jaką słyszymy to około 20 Hz. Górna granica słyszenia dźwięków wysokich przez ludzkie ucho to 20 000 Hz. Chociaż 20 i 20 000 Hz są wartościami granicznymi, nasz słuch najczulszy jest w zakresie częstotliwości pomiędzy 2000 a 5000 Hz.

Jeśli przyjrzymy się głośności, człowiek zazwyczaj słyszy dźwięki już od poziomu 0 dB. Dźwięki powyżej 85 dB są bardzo głośne i mogą być groźne dla słuchu, jeśli uszy narażone są na nie przez dłuższy czas.

Poniżej przedstawiamy głośność niektórych powszechnie znanych dźwięków, naniesioną na audiogram:

jak-to-jest-glosno

Co ciekawe, istnieje szereg dźwięków, których nie słyszy nawet najlepiej słyszący człowiek. Nie słyszymy np. gwizdka przywołującego psa, choć doskonale słyszy go pies, ponieważ zakres słyszenia u psa jest znacznie szerszy niż u człowieka. Niski dźwięk szumu turbiny wiatrowej również jest poza zakresem słyszenia ludzkiego ucha i częściej odczuwany jest przez nas jako wibracje niż dźwięk.

Zakres słyszenia osób z ubytkiem słuchu

Zakres słyszenia może być znacznie zawężony u osób z ubytkiem słuchu. Najczęściej ubytek słuchu zaczyna się od ograniczenia słyszenia wysokich dźwięków. Śpiew ptaków, pewne składowe sygnału mowy, dźwięki takich instrumentów jak flet czy piszczałka lub dzwonek telefonu stają się niesłyszalne dla osoby z ubytkiem słuchu.

Aby określić indywidualny zakres słyszenia danej osoby, specjalista przeprowadza badanie słuchu, którego wynik zapisuje w postaci graficznej na tzw. audiogramie. Audiogram pacjenta, porównany z audiogramem osób słyszących prawidłowo, czyli z ogólnie przyjętą normą, określa stopień i rodzaj ubytku słuchu.

Oto jak wygląda audiogram:

zakres-slyszenia-ludzkiego-ucha1

Czerwona ciągła linia wyznacza poziom słyszenia w prawym uchu, a niebieska linia w uchu lewym. Obszar pod linią to poziomy dźwięków, które osoba badana słyszy, a obszar nad linią to poziomy dźwięków, których badany nie jest w stanie usłyszeć.

Aby ustalić zakres słyszenia osoby badanej, specjalista odtwarza serię tonów prosząc badanego o podniesienie ręki lub naciśnięcie odpowiedniego przycisku po usłyszeniu każdego z nich. Zazwyczaj badanie rozpoczyna się od głośności dobrze słyszanej, a następnie głośność dźwięków zmniejszana jest aż do chwili, gdy staną się zupełnie niesłyszalne. Specjalista powtarza następnie tę procedurę dla dźwięków o niższych i wyższych częstotliwościach.

W rezultacie osoba badana może zobaczyć swoje „progi” (wartości graniczne) słyszenia i poznać poziom, poniżej którego nie jest w stanie niczego usłyszeć. Progi słyszenia oznaczane są na audiogramie oddzielnie dla każdego ucha.

Audiogram pokazuje więc jak słyszymy dane wysokości (czyli częstotliwości) dźwięku przy konkretnych poziomach głośności. To ważne, bo każdy dźwięk ma nie tylko głośność, lecz także wysokość. Śpiew ptaków to dźwięk wysoki, a brzmienie tuby to dźwięk niski.

Przykłady dźwięków zaznaczanych na standardowym audiogramie:

zakres-slyszenia-ludzkiego-ucha2

Osoba, dla której wykonany został ten audiogram, ma w lewym uchu ubytek słuchu, który ogranicza słyszenie takich dźwięków jak dźwięk budzika czy śpiew ptaków. Dźwięki o niższej częstotliwości, takie jak silnik ciężarówki, są dla niej łatwiejsze do usłyszenia.

Działania

Każdy kto podejrzewa, że jego słuch nie jest najlepszy, powinien zgłosić się do salonu protetyki słuchu w celu wykonania badania słuchu. Specjalista za pomocą badania sprawdzi, czy faktycznie nie słyszymy dźwięków, które powinniśmy słyszeć, i w przypadku stwierdzenia ubytku słuchu podpowie, co w takiej sytuacji można zrobić.

W naszej Wyszukiwarce punktów protetycznych można odszukać najbliższego naszemu miejscu zamieszkania specjalistę.

Jakie są najczęstsze objawy ubytku słuchu?

Problem ubytku słuchu oraz szumów usznych dotyczy milionów ludzi na świecie. Szacuje się, że około 10 % światowej populacji cierpi z powodu problemów ze słuchem. Przyczyny niedosłuchu mogą mieć bardzo różne źródło np.: narażenie na hałas, chorobowe, naturalny proces starzenia, urazowe , uwarunkowania genetyczne itp.

Poniższy zestaw pytań pozwoli stwierdzić, czy problem ubytku słuchu dotyczy też Państwa, lub kogoś z Państwa bliskich. Jeżeli na więcej niż jedno z poniższych pytań odpowiedzą Państwo twierdząco, może to oznaczać ,że problem ubytku słuchu dotyczy również Państwa i warto zgłosić się na bezpłatne badanie słuchu do salonu protetyki słuchu Audiofon:

 • Czy zdarza się Państwu nie reagować na dźwięk dzwonka do drzwi lub telefonicznego, bo nie usłyszeliście go?
 • Czy inni domownicy zwracają Państwu uwagę, że ustawiacie telewizor i radio zbyt głośno ?
 • Czy podczas rozmowy , wydaje się Państwu czase że rozmówcy maroczą, lub mówią niewyraźnie?
 • Czy w hałaśliwym otoczeniu ( takim jak np. restauracja, ulica, spotkanie rodzinne ) macie Państwo problem ze zrozumieniem swojego rozmówcy?
 • Czy po spędzonym aktywnie dniu wśród ludzi odczuwają Państwo duże zmęczenie wywołane koniecznością zwiększonej koncentracji?
 • Czy ktoś z Państwa otoczenia sugerował, że macie Państwo problemy ze słuchem?
 • Czy często zdarza się Państwu prosić rozmówcę o powtórzenie wypowiedzi?
 • Czy zwracano Państwu uwagę, na to że mówicie zbyt głośno, lub krzyczycie?

… w uchu zewnętrznym

Typowe problemy to nadmierne nagromadzenie woskowiny oraz infekcja przewodu słuchowego

… w uchu środkowym

Typowe przyczyny to wystąpienie perforacji błony bębenkowej, infekcji i otosklerozy (zgrubienie wokół strzemiączka ograniczające ruchomość kosteczki). Wiele schorzeń ucha zewnętrznego i środkowego może być leczonych farmakologicznie lub chirurgicznie. W przypadkach, gdy nie jest to możliwe, ubytek słuchu może być skorygowany za pomocą aparatu słuchowego – zwykle z dużą skutecznością.

… w uchu wewnętrznym

Większość ubytków słuchu spowodowana jest zniszczeniem struktury ucha wewnętrznego. Typowe przyczyny to naturalny proces starzenia (najczęstszy powód występowania ubytku słuchu), ekspozycja na nadmiernie głośne dźwięki (nagły hałas krótkotrwały i/lub długotrwała ekspozycja na duże natężenie hałasu), stosowanie leków ototoksycznych (np. niektórych antybiotyków), urazy głowy i czynniki dziedziczne. W takich przypadkach zniszczone zostają drobne komórki rzęsate w ślimaku – zwykle w sposób nieodwracalny. W zasadzie nie mogą być one już odbudowane przez zastosowanie, np. środków medycznych, ale większość odbiorczych ubytków słuchu może być korygowana za pomocą aparatów słuchowych.

Przewodzeniowy ubytek słuchu powoduje zwykle pogorszenie słyszenia w zakresie niskich częstotliwości. Oznacza to, że nisko brzmiące dźwięki (głębokie dźwięki, takie jak „o”, „u”), które są nośnikami większej części „głośności” mowy są najbardziej zniekształcone. Powoduje to zmniejszenie głośności słyszanego sygnału mowy, ale nie wpływa na jego wyrazistość. Z drugiej strony odbiorczy ubytek słuchu najbardziej wpływa na ostrość słyszenia w zakresie wysokich częstotliwości.

Wysoko brzmiące dźwięki (takie, jak „s”, „f”, „sz”, „cz”, „t”) odgrywają decydującą rolę w naszej umiejętności wyraźnego rozumienia mowy. To dlatego osoba z odbiorczym ubytkiem słuchu często mówi: Słyszę, ale nie mogę zrozumieć tego, co się do mnie mówi.

Niezależnie od przyczyny i stopnia występującego ubytku słuchu, należy zawsze pamiętać, że prawie każdy niedosłyszący może odnieść dużą korzyść z dobrze dopasowanego aparatu słuchowego. Jeżeli zauważamy u siebie problemy ze słyszeniem, warto udać się do lekarza laryngologa lub protetyka słuchu, aby uzyskać wszechstronną poradę dotyczącą słuchu.

Ubytki słuchu u dziecka

dziecko
Należy zwrócić uwagę na bardzo powszechne objawy:

 • gaworzenie jest stale takie samo
 • gaworzenie ustaje w wieku 6-8 miesięcy lub przechodzi w krzyk
 • dziecko nie rozumie prostych poleceń, które powinno rozumieć i wykonywać w wieku 12 miesięcy
 • dziecko prawie wcale nie mówi- ma kłopoty z usłyszeniem rodziców
 • dziecko źle wymawia słowa
 • dziecko nielogicznie reaguje na polecenia, zwłaszcza, gdy nie widzi osoby mówiącej

Należy uważać, aby w ocenie sytuacji się nie pomylić. Dziecko może reagować na zmianę natężenia światła, a nie dźwięk. Radio lub odkurzacz można wyczuć dzięki wibracjom. Klaskanie za uchem można rozpoznać po zmianie ciśnienia powietrza. Dziecko niedosłyszące zostaje „ekspertem” w kompensowaniu sobie ubytku słuchu przy pomocy innych zmysłów.

 • Aparaty zauszne

aparat1Najbardziej popularne, praktyczne w użyciu, nie wymagają tak wielu zabiegów pielęgnacyjnych jak aparaty wewnątrzuszne, czy wewnątrzkanałowe.
Aparat umieszczany jest za uchem i łączy się za pomocą plastikowego, przezroczystego przewodu z indywidualną wkładką uszną umieszczoną w uchu. W tej wersji dostępne są zarówno aparaty analogowe jak i cyfrowe. Aparaty zauszne w zależności od typu przeznaczone są dla średnich, średniociężkich i głębokich ubytków słuchu.
Aparaty zauszne szczególnie polecane są dla dzieci poniżej 12 roku życia oraz osób starszych, u których widzenie i zdolności manualne są ograniczone. Większość modeli dostępna jest w dużej gamie kolorystycznej obudów. Posiadają wyjście audio umożliwiające połączenie aparatu z różnego rodzaju urządzeniami wspomagającymi słyszenie (np. pętlą indukcyjną, systemem FM).
W niektórych modelach wykorzystano technologię mikrofonów kierunkowych, które przynoszą znaczną poprawę rozumienia mowy w trudnych akustycznie warunkach, takich jak sala wykładowa lub hala sportowa, klasa szkolna, trening na wolnym powietrzu itp.

 • Aparaty wewnątrzuszne

aparat2Dzięki rozwojowi technologii cyfrowej, pacjent nie musi wybierać pomiędzy efektem kosmetycznym a walorami technicznymi. Aparaty te są szczególnie cenione przez osoby, którym zależy na dyskretnym aparacie słuchowym. Wymagają one jednakże znacznie większej precyzji obsługi i uwagi przy codziennej pielęgnacji niż aparaty zauszne.
Obudowy tych aparatów wykonywane są na podstawie indywidualnego wycisku z ucha pacjenta i są idealnie dostosowane do budowy i kształtu przewodu słuchowego użytkownika.

 • Aparaty wewnątrzkanałowe

aparat3Szczególnie dyskretnym rozwiązaniem są wewnątrzkanałowe aparaty słuchowe, całkowicie ukryte w przewodzie słuchowym pacjenta.
Główne zalety tego rodzaju aparatów to lepsza orientacja dźwiękowa, znacznie zmniejszony szum wiatru jak również pełna możliwość korzystania z telefonów i słuchawek audio. Małe rozmiary aparatu oraz jego umiejscowienie wewnątrz przewodu słuchowego powodują, że aparaty te wymagają dużej sprawności manualnej i podwyższonego reżimu pielęgnacyjnego.

Twoje aparaty słuchowe mogą być równie niepowtarzalne jak Ty sam. Wybierając najodpowiedniejszy dla siebie model warto poznać wszystkie dostępne opcje.

W naszej ofercie wybierać można spośród pięciu głównych typów aparatów słuchowych:

5-roznych-typow1

Aparaty słuchowe zauszne (BTE)

5-roznych-typow2

Klasyczny model zausznego aparatu słuchowego (BTE) to najlepszy wybór przy głębokim ubytku słuchu lub wąskich przewodach słuchowych, przy których trudno dopasować aparat wewnątrzuszny.

Wzmocniony dźwięk z aparatu słuchowego przesyłany jest do ucha za pomocą cienkiego, plastikowego wężyka z wkładką uszną na końcu. Łatwo dostępne przyciski na obudowie aparatu umożliwiają bezproblemową regulację głośności i zmianę programów słuchania.

Aparaty słuchowe wewnątrzuszne (ITE)

5-roznych-typow3

Model wewnątrzuszny (ITE) jest odpowiedni do ubytku słuchu od umiarkowanego do średnio-głębokiego.

Wszystkie elektroniczne podzespoły aparatu ITE umieszczone są w indywidualnie dopasowanej do ucha plastikowej obudowie.

Aparat wewnątrzuszny ITE umieszczany jest w przewodzie słuchowym, a na zewnątrz widoczna jest płytka czołowa.

Rozmiar – widoczność modelu ITE zależy od stopnia ubytku słuchu i kształtu przewodu słuchowego.

Aparat ITE może być opcjonalnie wyposażony w umieszczane na płytce czołowej przyciski do regulacji głośności i zmiany programów słuchania.

Aparaty słuchowe wewnątrzkanałowe (CIC)

5-roznych-typow4

Model CIC to najmniejszy z aparatów, przeznaczony przede wszystkim do ubytku słuchu od łagodnego do umiarkowanego.

Obudowa aparatu CIC umieszczana jest głęboko w przewodzie słuchowym dzięki czemu aparat staje się praktycznie niewidoczny. Największą zaletą modelu CIC jest więc walor estetyczny i dyskrecja korzystania z aparatów słuchowych.

W celu ułatwienia wyjmowania aparatu wewnątrzkanałowego z ucha, model CIC wyposażony jest w małą żyłkę przymocowaną do obudowy. Aparat CIC jest całkowicie automatyczny.

Aparat zauszny z końcówką ze zintegrowaną słuchawką (RIC)

5-roznych-typow5

Model (RIC) jest aparatem odpowiednim do ubytku słuchu od łagodnego do głębokiego.

Aparat RIC składa się z zausznej obudowy i cienkiego wężyka z przewodem słuchawki i słuchawki zintegrowanej z końcówką, która jest umieszczana bezpośrednio w przewodzie słuchowym użytkownika.

Model RIC to dyskretny, w pełni automatyczny aparat słuchowy, wyposażony jednocześnie w większą moc.

Aparat z wkładką ze zintegrowaną końcówką (RITE)

5-roznych-typow6

Model RITE różni się od modelu RIC jedynie miejscem (głębokością) umieszczenia końcówki lub wkładki ze zintegrowaną słuchawką w uchu.

Więcej informacji

Osobą, która najlepiej doradzi jaki model aparatu słuchowego jest dla Ciebie najodpowiedniejszy, jest protetyk słuchu.

 

 

jak-wybrac-najlepsze-aparaty-sluchowe

Aparaty słuchowe różnią się między sobą wyglądem, czyli rozmiarem i sposobem umieszczania ich w uchu, lecz także zaawansowaniem technicznym elektroniki. Przy wyborze odpowiednich aparatów słuchowych pod uwagę powinny być brane takie czynniki jak typ i stopień ubytku słuchu, anatomia przewodów słuchowych, a także indywidualne potrzeby i preferencje przyszłego użytkownika.

Poniżej przedstawiamy krótki przewodnik, ułatwiający wybór aparatów słuchowych ze względu na ich wygląd:

 • Aparat zauszny (BTE) – jak wskazuje nazwa, zauszny aparat słuchowy umieszczany jest za uchem, a z umieszczoną w uchu indywidualnie dopasowaną wkładką uszną połączony jest przezroczystym wężykiem – dźwiękowodem. Wkładkę wykonuje się na podstawie dokładnego wycisku pobranego z ucha użytkownika. Wszystkie części elektroniczne aparatu słuchowego znajdują się w umieszczanej za uchem obudowie. Do niedawna tradycyjne aparaty zauszne były największe ze wszystkich modeli, ale nowoczesne modele BTE mają przyjazny, opływowy kształt, są małe i często praktycznie niewidoczne. Zauszne aparaty słuchowe są odpowiednie dla użytkowników w każdym wieku i z praktycznie każdym rodzajem ubytku słuchu – a przy bardzo głębokim ubytku słuchu są jedynym rozwiązaniem.
 • Aparat zauszny z końcówką ze zintegrowaną słuchawką (RIC) i z wkładką ze zintegrowaną słuchawką (RITE) – aparaty słuchowe RIC i RITE są podobne do tradycyjnych zausznych aparatów słuchowych, ale często sporo mniejsze z uwagi na to, że słuchawka umieszczona jest nie w obudowie aparatu za uchem, ale w końcówce lub wkładce usznej umieszczanej bezpośrednio w przewodzie słuchowym użytkownika. Zauszna i douszna część połączone są cieniutkim, przezroczystym wężykiem z przewodem słuchawki. Aparaty RIC i RITE są wyjątkowo dyskretne i gwarantują doskonały dźwięk. Są idealnym rozwiązaniem dla osób z ubytkami słuchu od łagodnych do umiarkowanie ciężkich.
 • Aparat wewnątrzuszny (ITE) – wewnątrzuszny aparat słuchowy to aparat wykonywany indywidualnie, którego obudowa dopasowana jest do kształtu zewnętrznej części przewodu słuchowego użytkownika. Wszystkie podzespoły elektroniczne umieszczone są w tej obudowie. Pomimo, że aparat ITE nie jest całkowicie schowany w przewodzie słuchowym, jest w miarę dyskretny i łatwy w obsłudze. Aparaty wewnątrzuszne są odpowiednie dla użytkowników z ubytkami słuchu od łagodnych do średniogłębokich.
 • Aparat wewnątrzkanałowy (CIC) – aparat wewnątrzkanałowy umieszczany jest głęboko w przewodzie słuchowym, dzięki czemu może być praktycznie niewidoczny dla osób postronnych. Dotyczy to w szczególności modeli mini, takich jak Widex CIC MICRO. Aparaty CIC są w pełni automatyczne, lecz istnieje możliwość regulowania ich pilotem. Nie każda osoba z ubytkiem słuchu może być zaopatrzona w aparaty wewnątrzkanałowe – zależy to głównie od wielkości i kształtu przewodu słuchowego, a także od głębokości i typu ubytku słuchu. Osoby, które mają zachowane słyszenie w niskich częstotliwościach, lecz ubytek słuchu stromo opadający na wysokich częstotliwościach, mogą mieć trudności z przyzwyczajeniem się do słyszenia własnego głosu w aparatach CIC, ze względu na tzw efekt okluzji, czyli efekt zatkanego ucha. Aparaty CIC są odpowiednie dla osób z ubytkami słuchu od łagodnych do umiarkowanie głębokich
 • Aparat minikanałowy (IIC) – aparaty minikanałowe to najmniejsze z dostępnych na rynku aparatów słuchowych. Indywidualnie wykonana obudowa aparatu wkładana jest głęboko do przewodu słuchowego, czyniąc go całkowicie niewidocznym. Umieszczenie aparatu głęboko w uchu zapewnia naturalne lokalizowanie dźwięków. Aparaty IIC są przeznaczone dla osób z ubytkami słuchu od łagodnych do umiarkowanie głębokich.

Gdzie wybierać

W celu dokonania możliwie najlepszego wyboru odpowiedniego aparatu słuchowego należy skorzystać z porady protetyka słuchu. W naszej Wyszukiwarce punktów protetycznych można odszukać specjalistę przyjmującego najbliżej naszego miejsca zamieszkania.

 

ile-aparatow-potrzebuje

Większość z nas doświadczyła frustracji wywołanej zatkanym uchem i spowodowanych tym problemów ze słuchem i równowagą. Ale słyszenie to nie jedynie problem fizyczny. Aby prawidłowo słyszeć wszystkie dźwięki otaczającego nas świata potrzebujemy dwojga uszu. Nasz mózg rozpoznaje dźwięki dochodzące z dwóch stron głowy – słyszymy wprawdzie uszami, ale to mózg ostatecznie rozpoznaje i interpretuje dźwięki.

Czym jest słyszenie obuuszne?

Słyszenie obuuszne to słyszenie dwojgiem uszu. Proces słyszenia jest procesem złożonym, do którego mózg wykorzystuje informacje na temat natężenia dźwięku w każdym z uszu i czasu jaki różni pojawienie się dźwięku w każdym z uszu osobno. Dwoje uszu zapewnia rozróżnianie dźwięków otoczenia, wyławianie głosów z hałasu i rozumienie mowy. Ale najważniejsze jest to, że dwoje uszu umożliwia lokalizowanie dźwięków, czyli określenie z którego kierunku dobiegają. Ten naprawdę złożony proces przebiega praktycznie zupełnie poza naszą świadomością.

Dlaczego słyszenie obuuszne jest tak istotne?

Według Jenny Smith, audiologa klinicznego, słyszenie obuuszne zapewnia najlepsze słyszenie w kontekście „czystości, pełni, przestrzenności i ogólnej jakości dźwięku. Osoby słyszące obojgiem uszu mogą dokonać dokładniejszej oceny dźwięku, ze względu na jego lepsze zrównoważenie i jakość.”

Powinienem nosić jeden czy dwa aparaty słuchowe?

Chociaż słyszenie obojgiem uszu wydaje się procesem naturalnym to nie jest on aż tak oczywisty dla osób niedosłyszących. Dr. Mark Ross, emerytowany profesor z wydziału Audiologii Uniwersytetu Connecticut w USA, twierdzi, że przekonywanie ludzi o większej skuteczności dwóch aparatów słuchowych niż jednego jest bardzo trudne. Dla większości osób niedosłyszących zaakceptowanie nawet jednego aparatu słuchowego jest wystarczająco problematyczne. Namawianie na drugi aparat odbierają jak informację, że, jak mówi, „ich problem jest gorszy niż przypuszczali”. „Chociaż ostatecznie akceptują – pomimo wielu wątpliwości – fakt, że potrzebują pomocy w postaci jednego aparatu słuchowego, to informacja, że tak naprawdę niezbędne im są dwa aparaty staje się dla nich przytłaczająca”.

Poza tym istnieją również przeszkody fizyczne. „Szczególnie dla starszych osób, obsługa jednego aparatu słuchowego jest już wyzwaniem. Konieczność radzenia sobie z dwoma aparatami staje się podwójną trudnością wywołującą poczucie piętna”.

Dyrektor projektu w firmie Widex, Martine Rasmussen, zgadza się, że piętno to dobre określenie problemu i dlatego tak ważne jest nagłaśnianie i promowanie korzyści związanych ze słyszeniem obuusznym. „Dla niektórych osób dwa aparaty oznaczają ‘podwójną niepełnosprawność’. Nie mamy wpływu na odczucia pacjentów, ale możemy przedstawić im ważne informacje oraz zapoznać z faktami” mówi Martine Rasmussen.

Jakie więc są korzyści używania dwóch aparatów słuchowych? Oto ich przegląd:

Korzyści

Słyszenie kierunkowe: Słyszenie kierunkowe oznacza możliwość lokalizowania dźwięków dochodzących z różnych kierunków. Gdy, na przykład, wokół głowy lata mucha, możemy nawet z zamkniętymi oczami określić, w którą stronę aktualnie zmierza. Dzieje się tak wyłącznie dzięki działaniu dwojga uszu i mózgu, który analizuje i koordynuje informacje o tym, co dzieje się po obu stronach głowy. Nie jest to już takie proste jeśli sprawne jest tylko jedno ucho.
Korzystanie z dwóch aparatów słuchowych, szczególnie takich, które bez przerwy komunikują się między sobą, jak na przykład aparaty słuchowe Widex DREAM, umożliwia użytkownikom lepsze lokalizowanie dźwięków.

Słyszenie w hałasie: Słuchanie obojgiem uszu pozwala na lepsze wychwytywanie dźwięków w hałaśliwym otoczeniu. Osoby słyszące prawidłowo mogą się w naturalny sposób skoncentrować na głosie rozmówcy i wyodrębnić go spośród innych dźwięków. Umiejętność ta nazywa się ‘efektem cocktail party’ i opiera się głównie na udziale w słyszeniu obojga uszu. W swoich bezprzewodowych aparatach słuchowych firma Widex zastosowała najnowsze technologie umożliwiające ich użytkownikom wychwycenie głosu rozmówcy w tłumie lub w głośnym otoczeniu. Funkcja Uwydatniania mowy oddziela niepożądane sygnały hałasu i uwydatnia mowę rozmówcy. Jak mówi Jenny Smith, dla większości osób „różnica jest taka, jak pomiędzy rozumieniem tylko fragmentów rozmowy, a rozumieniem jej w całości.”

Jakość dźwięku: Nieporównanie lepsza jest jakość dźwięku słyszanego dwojgiem uszu, tak jak powszechnie akceptowany jest fakt, że sygnały audio stereo są doskonalsze niż sygnały audio mono. Jak wyjaśnia Martine Rasmussen, istnieje jeszcze jedna korzyść z posiadania dwóch aparatów słuchowych: „Nazywamy to zjawisko sumowaniem głośności. Ponieważ dźwięk jest odbierany przez dwoje uszu, nie ma potrzeby aby był bardzo głośny. Dzięki temu komfort słuchania jest nieporównanie większy.”

Czym jest efekt cocktail party?

Efekt cocktail party oznacza zdolność koncentrowania się na indywidualnym rozmówcy czy grupie rozmówców w hałaśliwym otoczeniu. Rozmawiając z przyjacielem na głośnym przyjęciu możemy dokładnie słyszeć i rozumieć jego słowa jednocześnie ignorując głosy osób rozmawiających w pobliżu. Działa to na zasadzie podsłuchu.

Efekt cocktail party po raz pierwszy został opisany przez brytyjskiego naukowca Colina Cherry, na początku lat pięćdziesiątych. Cherry przeprowadził serię eksperymentów mających na celu ustalenie w jaki sposób ludzie słyszą. Na początku w słuchawkach równocześnie odtwarzał dwie różne wiadomości (czytane przez tę samą osobę). Następnie poprosił uczestników doświadczenia o zapisanie tego co usłyszeli. Przy pewnym wysiłku i sporej koncentracji udało się uczestnikom oddzielić jedną wiadomość od drugiej.

Najdziwniejsze spostrzeżenia Cherry zanotował jednak po drugiej części doświadczenia. Uczestnicy ponownie usłyszeli w słuchawkach dwie wiadomości, ale tym razem inna odtwarzana była tylko dla lewego, a inna tylko dla prawego ucha (również czytane przez tę samą osobę). Uczestnicy byli w stanie bez żadnego problemu oddzielić jedną wiadomość od drugiej – a nawet naprzemiennie koncentrować się na słuchaniu raz jednej, a raz drugiej wiadomości.

Dwa aparaty słuchowe przywracają korzyści prawidłowego słyszenia obuusznego. Badania pokazują, że przy zaopatrzeniu tylko jednego ucha w aparat słuchowy, słuch w uchu niezaprotezowanym pogarsza się z uwagi na brak bodźców akustycznych w tym uchu. Ucho niezaopatrzone w aparat po pewnym czasie „oducza się” słyszeć.

Korzyści z używania dwóch aparatów słuchowych

 • Bardziej komfortowe słyszenie, szczególnie w hałasie
 • Łatwiejsze lokalizowanie dźwięków – minimalizacja efektu cienia głowy
 • Łatwiejsze rozpoznawanie głosu rozmówcy w tłumie
 • Lepsze rozumienie mowy
 • Symetryczna pomoc w terapii szumów usznych
 • Gwarancja słyszenia również w sytuacji, gdy jeden z aparatów wymaga naprawy lub wymiany baterii
 • Lepsza jakość dźwięku, bez pogłosu i sprzężeń zwrotnych
 • Wyraźniejsze słyszenie dźwięków w otwartej przestrzeni lub w dużych pomieszczeniach

widex-two-hearing-aids

Kolejne kroki

 1. Wypróbuj dwa aparaty słuchowe w hałaśliwym otoczeniu, w którym łatwo dostrzec korzyści.
 2. Upewnij się, że oba aparaty słuchowe komunikują się pomiędzy sobą bez zakłóceń.
 3. Przekonaj się, w jaki sposób dwa aparaty słuchowe zapewniają słyszenie dźwięku najbardziej zbliżonego do naturalnego

Wypróbuj dwa aparaty słuchowe i przekonaj się czy słyszysz różnicę

Znajdź najbliższego protetyka słuchu w zakładce oddziały

Dwa aparaty słuchowe przywracają korzyści z naturalnego słyszenia obojgiem uszu. Badania pokazują, że przy protezowaniu tylko jednego ucha słuch w uchu niezaprotezowanym pogarsza się z uwagi na brak bodźców akustycznych.

Jakie korzyści zapewnia protezowanie obuuszne

Dwa aparaty słuchowe to bardziej komfortowe słyszenie szczególnie w hałasie. To także lepsze lokalizowanie dźwięków i możliwość łatwiejsze rozpoznawania głosu rozmówcy w tłumie.

Dlaczego potrzebne są dwa aparaty słuchowe?

Dwa aparaty słuchowe to lepsza jakość dźwięku bez pogłosu i sprzężeń akustycznych. To także możliwość wyraźnego słyszenia w otwartej przestrzeni i w dużych pomieszczeniach.

Wypróbuj dwa aparaty słuchowe w hałasie, w którym korzyści z protezowania obuusznego są największe. Upewnij się, że oba aparaty komunikują się za sobą bez zakłóceń. Dzięki dwu aparatom słyszenie jest najbardziej zbliżone do naturalnego.

Jeśli początkujący użytkownik od dawna miał kłopoty ze słuchem, po założeniu aparatu słuchowego usłyszy on dźwięki, których być może nie słyszał od lat. W pierwszej chwili może ich nawet nie rozpoznać – należy się do nich stopniowo przyzwyczajać i ćwiczyć ich rozpoznawanie oraz lokalizację.

 • nowy aparat należy wypróbowywać w domu, oswajać się z nim w spokojnym i znanym otoczeniu, regulując odpowiednio poziom głośności
 • nie należy zwiększać poziomu głośności bardziej niż jest to konieczne, ponieważ otaczające dźwięki mogą początkowo nieco przytłaczać, choć z czasem to minie
 • gdy czujemy się zmęczeni, wyłączamy aparat i robimy przerwę

Nauka ponownego słyszenia może trochę potrwać, lecz miliony ludzi posługujących się aparatami słuchowymi na całym świecie mogą zaświadczyć, że wysiłek ten zostanie nagrodzony. Z czasem wszystkie dźwięki staną się przyjemną częścią świata dźwięków użytkownika aparatu.

6-wskazowek-do-korzystania-z-aparatu-sluchowego

Aparaty słuchowe są tak projektowane, aby automatycznie dostosowywały swoją pracę zarówno do ubytku słuchu użytkownika, jak i jego otoczenia akustycznego. Użytkownik aparatu może jednakże wpłynąć na uzyskanie optymalnego do danej sytuacji wzmocnienia, lepszej jakości dźwięku czy dłuższego czasu działania baterii. Poniższe wskazówki będą pomocne zarówno dla nowych jaki i doświadczonych użytkowników aparatów słuchowych.

6 wskazówek

 1. Czyść: Bez względu na typ aparatu słuchowego należy go czyścić codziennie za pomocą miękkiej, suchej ściereczki, szczoteczki i specjalnych narzędzi do oczyszczania okolic wylotu dźwięku, otworu mikrofonu i przewodu przeciwokluzyjnego. Nigdy nie należy w tym celu używać wody ani innych płynów. Nie mniejsze znaczenie ma codzienna higiena ucha, skóry głowy i włosów.
 2. Chroń: Zakładając i zdejmując aparat słuchowy najlepiej jest dokonywać tego na siedząco, pochylając się nad powierzchnią stołu nakrytego miękką tkaniną, by zapobiec upadkowi aparatu na podłogę. Upadek taki może poważnie uszkodzić aparat, a jego naprawa może być bardzo kosztowna.
 3. Dbaj: Aparaty słuchowe nie powinny być nigdy narażane na wysoką temperaturę ani na wilgoć. Należy bezwzględnie zdjąć aparaty z ucha przed kąpielą, pływaniem, intensywnymi ćwiczeniami sportowymi, korzystaniem z suszarki do włosów czy przed terapią naświetleniami. Jeśli użytkownik się poci, powinien kilka razy dziennie osuszyć czystą ściereczką aparat, a także wnętrze i okolice ucha. W celu dogłębnego osuszania aparatów słuchowych w nocy należy korzystać z osuszacza elektronicznego.
 4. Kontaktuj się: Rodzaj i stopień ubytku słuchu może się z biegiem czasu zmieniać i w takim przypadku aparaty słuchowe należy przeregulować. Dlatego dobrze być w stałym kontakcie ze specjalistą (protetykiem słuchu), który dopasował aparaty, aby regularnie badać słuch i optymalnie dostosowywać ustawienia aparatów słuchowych do aktualnych potrzeb.
 5. Wyłączaj aparat: Należy zawsze otwierać pojemnik na baterię, gdy aparat nie jest używany, aby zminimalizować niepotrzebny pobór prądu z baterii. Nowe baterie należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej – na przykład w szufladzie. Nie ma potrzeby przechowywania baterii w lodówce.
 6. Korzystaj: Nowi użytkownicy aparatów słuchowych potrzebują czasu na przyzwyczajenie się do nowych dźwięków i obecności obcego ciała w uchu. Najlepszym sposobem na przyzwyczajenie się do korzystania z aparatów słuchowych jest możliwie najczęstsze ich używanie. Zaczynając od krótkich okresów należy stopniowo zwiększać czas korzystania z aparatów do kilku godzin dziennie. Z pewnością warto być konsekwentnym i zakładać aparaty codziennie. Po pewnym czasie aparaty staną się tak naturalne, że przestaną Państwo zwracać na nie uwagę.

Regularna konserwacja i czyszczenie może przedłużyć żywotność aparatu słuchowego, a przede wszystkim zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie.


Konserwacja wkładki zausznego aparatu słuchowego

 • czyszczenie za pomocą tabletek musujących, takich samych, jakich używa się do pielęgnacji protez zębowych
 • czyszczenie w ciepłej wodzie z detergentem, a następnie spłukanie ciepłą wodą

Nie ma znaczenia, która z metod jest stosowana. Ważne jest uzyskanie całkowitej drożności wkładki przed jej ponownym założeniem. Wkładka powinna być przed połączeniem jej z aparatem przedmuchana za pomocą specjalnej pompki lub osuszona przez pozostawienie w pobliżu średnio nagrzanego kaloryfera. Należy upewnić się, że jest ona całkowicie sucha, gdyż wilgoć mogłaby zaszkodzić aparatowi słuchowemu.


Konserwacja zausznych i wewnątrzusznych aparatów słuchowych

 • wycieramy aparat miękką, suchą ściereczką, nigdy nie używając do czyszczenia aparatu wody ani żadnych płynów!
 • jeżeli aparat słuchowy jest nieużywany, powinien być wyłączony
 • jeżeli przewidujemy wyłączenie aparatu na kilka dni, należy również wyjąć baterię i po oczyszczeniu aparatu, pozostawić go w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci i zwierząt
 • aparat należy chronić przed działaniem wysokich temperatur i wilgoci
 • należy zdejmować aparat przed kąpielą, używaniem suszarki lub lakieru do włosów, a także przed badaniem rezonansem magnetycznym, tomografią komputerową lub prześwietleniem.

Gdy aparat nie działa prawidłowo lub nie działa wcale, należy przeprowadzić następującą procedurę: włożyć świeżą baterię do aparatu i włączyć go, ustawić przełącznik „M-T” w pozycji M i maksymalnie zwiększyć głośność. Jeżeli nie słychać charakterystycznego piszczenia, należy sprawdzić czy:

 • umieszczono świeżą baterię
 • bateria umieszczona jest prawidłowo w czystym pojemniku na baterię a pojemnik prawidłowo zamknięty
 • aparat jest włączony
 • „wyjście dźwięku” lub wkładka uszna nie są zablokowane przez woskowinę
 • plastikowy przewód łączący aparat z wkładką lub sama wkładka nie są zawilgocone