Bezpłatna infolinia 800 806 900

Obowiązek informacyjny

SPRAWDŹ SWÓJ SŁUCH

Możesz sprawdzić swój słuch, wykonując prosty test słuchu online lub od razu umówić się na bezpłatne badanie słuchu w jednym z naszych oddziałów.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Audiofon Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w: ul. Aliancka 6, 53-014 Wrocław, Polska;
  2. inspektorem ochrony danych w Audiofon Sp. z o.o. Sp. k. jest Paweł Wickiewicz, email: iod@audiofon.com.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania usługi na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, pkt b, pkt c oraz art. 9 ust 2 pkt a, oraz w celach marketingowych w szczególności w celu umożliwienia uczestnictwa w programie lojalnościowym, wykonywania połączeń telefonicznych jak również wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej oraz SMS, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a;
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora oraz upoważnione podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora. Będą to także inne podmioty w zakresie jaki wynika z obowiązującego prawa;
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google, Microsoft, celem przechowywania danych w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas pozostawania pod opieką pracowników oraz podwykonawców Administratora celem zapewnienia jakości usług w czasie zgodnym z przepisami prawa oraz w przypadku prawnie uzasadnionych celów Administratora na czas ich realizacji oraz na podstawie Państwa zgody – do czasu cofnięcia zgody jak również w przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, dane będą przetwarzane i przechowywane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, dane będą przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązał się do zachowania tych danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne;
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich prostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO/UOD gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
  9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych w przypadku wykonania usługi jest warunkiem jej wykonania. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie wykonania usługi, natomiast w przypadku zgód marketingowych podanie danych osobowych jest dobrowolne;
  10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do Pani/Pana potrzeb, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług, Proces profilowania nie będzie zautomatyzowany.