Bezpłatna infolinia 800 806 900

Wspomaga a

System Scola przezwycięża trudności związane z odległością, złą akustyką pomieszczeń lub hałasem, zapewniając jego użytkownikowi komunikację bez barier. System SCOLA składa się z dwóch elementów: nadajnika SCOLAtalk lub SCOLAteach i odbiornika SCOLAflex. Sygnały dźwiękowe z nadajnika SCOLAtalk przekazywane są na drodze fal radiowych do jednego lub więcej odbiorników.

System SCOLA ma szereg zastosowań praktycznych w rehabilitacji słuchu zarówno u dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych.

 

SCOLAflex to odbiornik FM. Zasilany jest z baterii aparatu słuchowego, do którego jest podłączony. Wyposażony jest w antenę wewnętrzną. Podłączany jest do aparatu za pośrednictwem stopki audio w oparciu o zupełnie nowy system, w którym odbiornik nasuwany jest na stopkę, a nie jak dotąd, zatrzaskiwany na niej. System zapewnia solidne i bezpieczne połączenie aparatu z odbiornikiem. Opracowując nowy system FM SCOLA, inżynierowie brali pod uwagę zarówno aspekt estetyczny jak i bezpieczeństwo połączenia.

335x165_urzadzenie_wspo_slysz_scolaW skład systemu wchodzą między innymi nowe, przezroczyste stopki audio. Stopki posiadają dyskretne złącze, dla nasuwanego odbiornika, zamiast klasycznego eurozłącza. Nowy typ stopki audio pozwala na bezpieczne połączenie aparatu słuchowego z odbiornikiem FM, nawet w tak dynamicznych sytuacjach jak uprawianie sportu lub udział dziecka w żywej zabawie. Mały przełącznik w odbiorniku SCOLAflex pozwala użytkownikowi decydować, czy chce on słyszeć jedynie sygnał przekazywany przez nadajnik, czy połączenie sygnału z nadajnika oraz mikrofonu aparatu, czy też tylko sygnał z mikrofonu aparatu słuchowego. Przełącznik taki może być zablokowany przez nadajnik SCOLAteach w tzw trybie nauczycielskim, w celu zapobieżenia manipulacji ze strony dziecka.
Sygnał z odbiornika przetwarzany jest przez aparat słuchowy zgodnie z indywidualnymi parametrami akustycznymi właściwymi dla ubytku słuchu danego pacjenta – co oznacza, że bez względu na to, czy sygnał pochodzi z odbiornika FM, czy mikrofonu aparatu, podlega on tej samej obróbce.

 

 Dane techniczne odbiornika SCOLAflex
 • wymiary – 14 x 11 x 16 mm
 • waga – ~1g
 • zasilanie – bateria aparatu słuchowego
 • pobór prądu – 2,1 mA max
 • regulacja wzmocnienia – 16 dB
 • modulacja – FM
 • antena – wewnętrzna
 • pasmo przenoszenia – 100 – 6500 Hz
 • max. poziom sygnału wyjściowego – 5 mVRMS
 • poziom zniekształceń – THD, 1 kHz – 1%
 • zasięg – do 30 metrów w optymalnych warunkach nadawczych

SCOLAtalk/SCOLAteach to nadajniki FM. Zostały zaprojektowany dla zapewnienia użytkownikowi systemu SCOLA maksymalnych korzyści w słyszeniu i podniesienia zrozumiałości mowy w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji akustycznej. Mały i lekki nadajnik SCOLAtalk można zmieścić w dłoni a jego waga wynosi 75 gramów. Ułatwia to jego przypięcie do ubrania, czy też zawieszenie na szyi. Nadajnik SCOLAtalk może być podłączony do odbiornika radiowego, telewizyjnego, jak również do zewnętrznego mikrofonu. Pojemnik na baterie można rozłożyć jako podpórkę na stół. Można ją ustawić w czterech pozycjach, dla zapewnienia optymalnej kierunkowości, gdy nadajnik umieszczony jest na stole. Nadajnik SCOLAtalk wyposażono w zaawansowany system czterech mikrofonów kierunkowych i jednego mikrofonu bezkierunkowego. Przełącznik pozwala użytkownikowi na korzystanie z nadajnika SCOLAtalk w trybie bezkierunkowym oraz dwóch trybach kierunkowych, które zapewniają optymalne odtwarzanie dźwięku w różnych sytuacjach akustycznych. Jeden z trybów pracy nadajnika pozwala na skoncentrowanie się słuchacza na konkretnym źródle dźwięku, znacząco tłumiąc towarzyszący hałas, inny daje możliwość odbioru sygnałów dobiegających równocześnie z różnych kierunków.

scola_talkAntena wewnętrzna, wbudowana do nadajnika SCOLAtalk, pozwala na współpracę z nadajnikiem w zakresie 10 metrów. Zestaw SCOLA zawiera również antenę zewnętrzną, która podłączona do nadajnika, zwiększy zasięg działania urządzenia w optymalnych warunkach nadawczych nawet do 30 metrów. Nadajnik SCOLAtalk ustawiony jest do pracy na tym samym kanale, w którym pracuje odbiornik należący do zestawu. Istnieje jednak możliwość zmiany kanału transmisyjnego, dzięki czemu systemy SCOLA mogą działać w sąsiadujących ze sobą salach lekcyjnych bez niebezpieczeństwa zakłóceń, lub nakładania się sygnałów.
Nadajnik SCOLAtalk jest zasilany dwoma akumulatorkami AAA do ponownego ładowania. Ze świeżo naładowanymi akumulatorkami nadajnik może bez problemu działać przez 8 godzin. W razie potrzeby, urządzenie można zasilać dwoma zwykłymi bateriami AAA. Pojemnik na baterie może zostać dodatkowo zabezpieczony przed możliwością otwarcia go przez dziecko lub osoby niepowołane. Wyświetlacz nadajnika SCOLAtalk informuje o aktualnym stopniu naładowania baterii, kanale transmisji oraz czułości wejścia audio.

Dane techniczne odbiornika SCOLAflex

 • wymiary – 125 x 38 x 22 mm
 • waga – 75 g z akumulatorem
 • czas pracy – na 1 ładowaniu >8-10 godzin
 • modulacja – FM
 • antena – wewnętrzna lub zewnętrzna (50 cm – giętka)
 • pasmo przenoszenia Mic 200 – 6500 Hz Aux 120-6500
 • moc nadajnika – 2 mW
 • Aux Mic – 2,2 K/35 mVRMS
 • Aux Lin – 45 K/400 mVRMS
 • zasięg – 10 metrów z anteną wewnętrzną
 • 10-30 metrów z anteną zewnętrzną
Nadajnik SCOLAtalk

Przełącznik nadajnika SCOLAtalk oprócz funkcji włącznika (włączony/wyłączony) pozwala na wybór optymalnego w danej sytuacji trybu kierunkowego.
W tym ustawieniu kierunkowość mikrofonu jest najbardziej efektywna. Tego trybu pracy nadajnika używa się, gdy odległość od osoby mówiącej jest znaczna, jak również w bardzo hałaśliwym otoczeniu i przy występowaniu pogłosu.

W tym ustawieniu mikrofon działa w trybie kierunkowym. Wychwytuje sygnały dobiegające z przodu, efektywnie tłumiąc niepożądane dźwięki dobiegające z boku lub z tyłu.

W tym ustawieniu mikrofon działa bezkierunkowo, wychwytując sygnały dobiegające z różnych kierunków. To ustawienie wykorzystuje się wówczas, gdy użytkownik chce słyszeć dźwięki dobiegające z różnych stron, na przykład ludzi zgromadzonych wokół stołu.

W tym ustawieniu nadajnik jest wyłączony. Nadajnik włączy się automatycznie w przypadku podłączenia do niego urządzeń multimedialnych.

SYSTEM SCOLA DLA NAJMŁODSZYCH

Dla dzieci z ubytkiem słuchu znaczenie pierwszorzędne ma zapewnienie optymalnych warunków komunikacji i rozwoju języka.
Badania naukowe wskazują na większe problemy ze słyszeniem i rozumieniem mowy w trudnych warunkach akustycznych u małych dzieci, niż u młodzieży i osób dorosłych. System FM zapewnia dzieciom doskonałą słyszalność zarówno własnej mowy jak i tego, co mówią inni. Większość audiologów dziecięcych zaleca stosowanie systemów FM u dzieci ze średnim i głębokim ubytkiem słuchu już w wieku 18-24 miesięcy.

SYSTEM SCOLA W KLASIE SZKOLNEJ

System SCOLA może okazać się bardzo pomocny, gdy priorytetem jest możliwość wyraźnego słyszenia wykładu w klasie. Warunki panujące w sali lekcyjnej dla osoby korzystającej z pomocy aparatów słuchowych są zazwyczaj trudne, ze względu na hałas, odległość od nauczyciela, pogłos, odbite dźwięki oraz inne zakłócenia.
Jeżeli nauczyciel korzysta z nadajnika, użytkownik aparatów słuchowych połączonych z odbiornikami SCOLAflex może usłyszeć treść jego wypowiedzi bez konieczności siedzenia w pierwszej ławce. Nie traci jednocześnie możliwości usłyszenia tego, co mówią ludzie znajdujący się w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

SYSTEM SCOLA W PRACY

Dobre słyszenie decyduje również o możliwościach zawodowych osoby niedosłyszącej.
Aparaty słuchowe firmy Widex, w połączeniu z systemem SCOLA, pozwalają osobom z ubytkiem słuchu spełniać te same funkcje zawodowe, co osoba dobrze słysząca.
Wiele sytuacji akustycznych, występujących w miejscu pracy, takich jak szum maszyn, pogłos, słaba akustyka wnętrza, czy duża odległość od źródła dźwięku sprawia, że słyszenie może być znacznie utrudnione. System SCOLA tworzy w tych trudnych sytuacjach niewidzialne połączenie pomiędzy osobą niedosłyszącą a tymi, którzy się z nią kontaktują.

SYSTEM SCOLA W DOMU I W CZASIE WOLNYM

Możliwość bezpośredniego połączenia nadajnika SCOLA z telewizorem czy radiem, sprawia, że użytkownik aparatów słuchowych otrzymuje sygnał audio bez zakłóceń i hałasów z otoczenia. System SCOLA zapewnia również osobom niedosłyszącym nieutrudnione kontakty z rodziną i przyjaciółmi w takich sytuacjach jak przyjęcie, czy podróż samochodem.