Bezpłatna infolinia 800 806 900

Słyszenie obuuszne

SPRAWDŹ SWÓJ SŁUCH

Możesz sprawdzić swój słuch, wykonując prosty test słuchu online lub od razu umówić się na bezpłatne badanie słuchu w jednym z naszych oddziałów.

Słyszenie i lokalizowanie dźwięku jest jednym z najważniejszych elementów komunikowania się z innymi ludźmi, a także pozwala nam radzić sobie w różnych sytuacjach życia codziennego, na przykład w ruchu ulicznym, gdy istotną rolę odgrywa słyszenie sygnałów ostrzegawczych lub kierunku nadjeżdżających pojazdów.

Dowiedz się więcej

Usłyszeć lepiej obojgiem uszu

Jeśli niedosłuch występuje tylko w jednym uchu

W takiej sytuacji możliwe jest wspomaganie tylko tego ucha, które gorzej słyszy. Gdy ubytek słuchu jest poważny, przywrócenie całkowitej zdolności rozumienia mowy i lokalizowania dźwięków jest o wiele trudniejsze. W takim wypadku drugi aparat słuchowy zapewnia użytkownikowi wrażenie równowagi, pozwala na lepszą orientację przestrzenną, a przede wszystkim poprawia rozumienie mowy, zwłaszcza w trudnych warunkach akustycznych.

Jeśli ubytek słuchu jest obustronny

Podobnie jak w przypadku wady wzroku korygowanej w każdym oku z osobna, przy obustronnym niedosłuchu najlepszym rozwiązaniem jest zaopatrzenie obojga uszu w aparaty słuchowe.

Muzyka i słowa brzmią lepiej jeśli słyszane są stereo. Gdy niedosłuch występuje obustronnie, wykorzystanie pozostałego słuchu może być pełniejsze i efektywniejsze właśnie dzięki zastosowaniu dwóch aparatów słuchowych.

Ponadto dwa aparaty mogą być one ustawione ciszej niż w przypadku używania tylko jednego. Oznacza to, że hałas z otoczenia nie będzie nadmiernie wzmacniany, a także ryzyko wystąpienia sprzężeń akustycznych (piszczenie aparatu) znacznie zmaleje.

Co dwa aparaty, to nie jeden

Używanie jednego aparatu przy obustronnym ubytku słuchu nie rozwiązuje w pełni problemu niedosłuchu. Ponadto taka sytuacja może doprowadzić do rozczarowania w stosunku do oczekiwanej poprawy słyszenia. Jeden aparat jest zawsze lepszy niż żaden, ale nie należy zapominać, że nie może on zapewnić optymalnego słyszenia jakim jest naturalne słyszenie stereo.

Wykwalifikowani protetycy słuchu zwracają również uwagę na fakt, że ucho niezaopatrzone w aparat i niestymulowane bodźcami dźwiękowymi, może powoli tracić zdolność rozumienia mowy. Jest to jeden z największych problemów jednostronnego protezowania, ponieważ w przyszłości poprawa jakości słuchu może okazać się niemożliwa, nawet przy wykorzystaniu najbardziej zaawansowanych aparatów słuchowych.

 

→ Umów się na badanie słuchu