Bezpłatna infolinia 800 806 900

Badanie słuchu

Rodzaje badań słuchu

SPRAWDŹ SWÓJ SŁUCH

Możesz sprawdzić swój słuch, wykonując prosty test słuchu online lub od razu umówić się na bezpłatne badanie słuchu w jednym z naszych oddziałów.

Badania słuchu są podstawą do określenia rodzaju i stopnia ubytku słuchu. We wszystkich gabinetach Audiofon takie badania wykonywane są bezpłatnie, niezobowiązująco i przede wszystkim rzetelnie. Wyniki są od razu analizowane i omawiane przez wykwalifikowanych protetyków słuchu, a każdy Pacjent odwiedzający dowolny z ponad 300 oddziałów firmy, może liczyć na realną pomoc w znalezieniu najlepszych rozwiązań dopasowanych do swojego ubytku słuchu i stylu życia.

więcej

Badanie słuchu jest pierwszym krokiem, który należy wykonać, aby móc lepiej słyszeć. Podczas wizyty, poza samymi badaniami, które mają na celu określenie rodzaju i stopnia niedosłuchu oraz rozumienia mowy, pracownik przeprowadza wywiad z Pacjentem. Dzięki poznaniu jego stylu życia, najważniejszych potrzeb i oczekiwań wobec poprawy słyszenia, protetyk słuchu jest w stanie dopasować aparaty słuchowe do konkretnych potrzeb Pacjenta.

4 kroki do lepszego słyszenia

 • Orientacyjny czas badania - ok. 30 minut
 • Orientacyjny czas potrzebny na dopasowanie aparatów słuchowych - od 30-do 60 minut
 • Badanie słuchu i dopasowanie odpowiednich aparatów możliwe na jednej wizycie

Rodzaje badań słuchu:

 • Audiometria tonalna na przewodnictwo powietrzne i kostne

  To najczęściej stosowane badanie subiektywne, którego celem jest określenie rodzaju oraz stopnia ubytku słuchu. Wyniki są przedstawione graficznie na audiogramie (w postaci krzywych).
  Samo badanie odbywa się w przyjaznej atmosferze, najczęściej w specjalnej, dźwiękoszczelnej kabinie. Pacjent otrzymuje wówczas specjalne słuchawki oraz przycisk odpowiedzi. Jego zadaniem jest sygnalizowanie momentów, w których słyszy dźwięk prezentowany w słuchawkach przez protetyka słuchu.

 • Audiometria mowy

  Dzięki temu badaniu protetyk słuchu może określić stopień rozumienia mowy u Pacjenta. Odbywa się ono zazwyczaj w dźwiękoszczelnej kabinie, gdzie Pacjent otrzymuje specjalne słuchawki. Jego zadaniem jest powtarzanie usłyszanych słów jednosylabowych, które są ułożone w listy, przy różnym natężeniu dźwięku. W wyniku badania uzyskuje się wykres zwany „krzywą artykulacyjną” przedstawiający procent prawidłowo powtórzonych słów i tym samym poziom zrozumienia mowy przez Pacjenta.

 • Audiometria mowy w wolnym polu

  Badanie, które umożliwia zbadanie zysku z zastosowania aparatów słuchowych. Pacjent powtarza słowa podawane przez głośnik oddalony od słuchacza o 1 m. W pierwszej kolejności bada się procent poprawnie powtórzonych słów w przypadku, gdy pacjent nie ma założonych aparatów słuchowych. Następnie powtarza się badanie z założonymi aparatami słuchowymi dla tego samego poziomu dźwięku, ale dla kolejnej listy artykulacyjnej. Zyskiem z protezowania narządu słuchu danymi aparatami jest różnica pomiędzy stopniem rozumienia mowy uzyskanym w założonych aparatach słuchowych, a wynikiem uzyskanym bez aparatów.

 • Audiometria impedancyjna (inaczej tympanometria)

  Nieinwazyjna metoda badania stanu narządu słuchu (w szczególności ucha środkowego). Należy do grupy obiektywnych badań słuchu, w których Pacjent nie bierze czynnego udziału. Audiometria impedancyjna jest szczególnie pomocna w rozpoznawaniu schorzeń ucha środkowego, takich jak:

  • DYSFUNKCJA TRĄBKI SŁUCHOWEJ
  • WYSIĘKOWE ZAPALENIE UCHA ŚRODKOWEGO
  • OTOSKLEROZA
  • PRZERWANIE ŁAŃCUCHA KOSTECZEK
  • PERFORACJA BŁONY BĘBENKOWEJ

  Audiometria impedancyjna służy także ocenie odruchu z mięśnia strzemiączkowego. Jest to szczególnie ważne z uwagi na to, że mięsień ten jest unerwiany ruchowo przez nerw twarzowy, co w rezultacie pozwala wykorzystywać ocenę odruchu w topodiagnostyce porażeń nerwu twarzowego.

 

→ Umów się na badanie słuchu