Bezpłatna infolinia 800 806 900

Szumy uszne (z łac. tinnitus) są dolegliwością, polegającą na wrażeniu słyszenia w jednym lub obojgu uszach dźwięków, których inne osoby nie słyszą. Szumami usznymi określa się wszystkie typy dźwięków, słyszanych przez dotkniętą nimi osobę – może to być piszczenie, dzwonienie, szum, buczenie, świst, ćwierkanie, głos świerszczy itp.

U kogo występują szumy uszne?

Szumy uszne są powszechną przypadłością i dotykają milionów ludzi na całym świecie - szacuje się, że mogą występować nawet u 15% całej populacji. Prawdopodobnie każdy człowiek od czasu do czasu doświadcza chwilowego, charakterystycznego pisku lub dzwonienia w uszach, np. po ekspozycji na silny hałas. Lecz o ile chwilowe dzwonienie w uszach nie jest problemem, gdy występuje stale, może stanowić przyczynę takich problemów jak m.in.:

  • Kłopoty z zasypianiem
  • Problemy z koncentracją
  • Problemy ze zrozumieniem mowy
  • Niepokój
  • Irytacja
  • Stres

Przyczyny szumów usznych

Przyczyn wywołujących szumy uszne może być wiele; mogą być one wynikiem stanu chorobowego toczącego się w obrębie narządu słuchu, lub np. konsekwencją postępującego niedosłuchu. Prawdopodobieństwo wystąpienia szumów usznych rośnie bowiem wraz z wiekiem i z głębokością ubytku słuchu - niedosłuch występuje aż u 70%-90% osób skarżących się na szumy uszne.

Istnieje także wiele chorób niezwiązanych ze słuchem, które kojarzone są z powstawaniem szumów usznych - są to np. nadciśnienie tętnicze, problemy krążeniowe, zaburzenia hormonalne, itp.

 

Dla wielu osób, które odczuwają szumy uszne, nie stanowią one problemu, ponieważ osoby takie potrafią je całkowicie ignorować. Jednakże około 10% - 20% osób z tą dolegliwością szuka fachowej pomocy medycznej i to właśnie dla tej grupy szumy uszne stanowią poważny problem życiowy, często niepozwalający im normalnie funkcjonować.

Jak leczyć szumy uszne?

Jeżeli powodem pojawienia się szumów usznych jest podlegająca leczeniu choroba, to po kuracji tinnitus powinien ustąpić. Istnieje jednak ogromna grupa pacjentów, u których szumów usznych nie można medycznie zniwelować. W takich przypadkach pomocna może być specjalna terapia, np. WZT (Widex Zen Therapy). Celem terapii WZT jest obniżenie poziomu stresu u pacjenta i doprowadzenie do sytuacji, w której przestaje on zwracać uwagę na swoje szumy uszne.

Terapia szumów usznych WZT opiera się na 3 filarach: konsultacjach, stymulacji akustycznej oraz treningu relaksacyjnym.

Konsultacje mają na celu wyjaśnienie pacjentowi, czym są szumy uszne i jakie są prawdopodobne mechanizmy ich powstawania, a także uświadomienie mu, że jest to dolegliwość powszechna, która wcale nie musi oznaczać poważnego problemu zdrowotnego. Celem konsultacji jest także wskazanie pacjentowi sposobów radzenia sobie z tą przypadłością.

Stymulacje akustyczne mają na celu fizyczne odwrócenie uwagi pacjenta od jego własnych szumów. W przypadku osób z niedosłuchem już samo zastosowanie aparatów słuchowych przynosi doskonałe efekty, a dodatkowo aparaty mogą wytwarzać pomocną w tym przypadku muzykę relaksacyjną. Muzyka ta nosi nazwę Zen i generowana jest przez aparat słuchowy na bazie ciągów liczbowych zwanych fraktalami. Poszczególnym liczbom przypisywane są parametry dźwiękowe, takie jak wysokość dźwięku, głośność i interwały pomiędzy dźwiękami. W ten sposób aparaty słuchowe mogą wytwarzać pięć różnych stylów muzycznych nazwanych Woda, Koral, Lawenda, Piasek i Zieleń, dopasowując się tym samym do preferencji i potrzeb użytkownika.

W przypadku stosowania innych terapii szumów usznych możliwe jest także generowanie przez aparaty słuchowe szumu o odpowiedniej częstotliwości, maskującego szumy uszne pacjenta.

 

Ostatnim etapem terapii WZT są wizyty kontrolne. W ramach tych spotkań pacjent wypełnia ankietę, dzięki której można ocenić postępy terapii, jak również udzielić pacjentowi wskazówek i porad dotyczących dalszego postępowania.