Bezpłatna infolinia 800 806 900

Jakiego rodzaju dofinansowania mi przysługują?

SPRAWDŹ SWÓJ SŁUCH

Możesz sprawdzić swój słuch, wykonując prosty test słuchu online lub od razu umówić się na bezpłatne badanie słuchu w jednym z naszych oddziałów.

Jestem zainteresowany zakupem aparatów słuchowych. Jakiego rodzaju dofinansowania mi przysługują?

Każdemu Pacjentowi posiadającemu ubezpieczenie zdrowotne przysługuje dofinansowanie z NFZ.

więcej

Kwota refundacji wynosi odpowiednio:

  • Aparaty słuchowe dla dzieci i młodzieży do 26. roku życia - refundacja obejmuje kwotę 2000 zł na aparat słuchowy oraz 60 zł na wkładkę uszną, przy czym przysługuje refundacja na dwa aparaty słuchowe (2 x 2000 zł). Niedosłuch musi przekraczać poziom 30 dB HL.
  • Osoby dorosłe po 26. roku życia - refundacja obejmuje kwotę 700 zł na aparat słuchowy oraz 50 zł na wkładkę uszną. Refundacja przysługuje obuusznie (2 x 700 zł). Niedosłuch w każdym uchu aparatowanym musi przekraczać poziom 40 dB HL.
  • Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane - refundacja obejmuje kwotę 1000 zł na aparat słuchowy i 50 zł na wkładkę uszną. Wymagane jest przedstawienie właściwej legitymacji. Refundacja przysługuje obuusznie (2 x 1000 zł). Niedosłuch w uchu aparatowanym musi przekraczać poziom 40 dB HL.
  • Refundacja na aparaty stosowane na przewodnictwo kostne - obejmuje kwotę 1800 zł na aparaty słuchowe dla dzieci i młodzieży (do 26. roku życia) oraz 1260 zł w przypadku dorosłych po 26. roku życia (refundacja na dwa aparaty słuchowe, pod warunkiem że niedosłuch w każdym uchu aparatowanym przekroczy poziom 40 dB HL w przypadku osób dorosłych, oraz 30 dB HL w przypadku dzieci i młodzieży do 26. roku życia)
  • Refundacja NFZ na systemy wspomagające słyszenie - obejmuje kwotę 2750 zł i jest przyznawana osobom do 26. roku życia raz na 5 lat. Resztę kosztów zazwyczaj pokrywa w dużej mierze fundusz PFRON.

Inne dofinansowania:

  • Dofinansowanie z PFRON - dla osób posiadających grupę inwalidzką lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, możliwe jest uzyskanie dofinansowania ze środków PFRON. Jego wielkość uzależniona jest od powiatu oraz okresu, w którym Pacjent stara się o dofinansowanie. Środki PFRON wydawane są przez tzw. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR dotyczy osób zamieszkujących w powiecie danej miejscowości) oraz MOPS (MOPR) w dużych miastach wojewódzkich. Wielkość refundacji ze środków PFRON jest zróżnicowana i jest ustalana odrębnie dla danej placówki. Wszelkich dodatkowych informacji udzielą Państwu nasi pracownicy w oddziałach w danej miejscowości.
  • Dofinansowanie z różnego rodzaju fundacji
  • Dofinansowanie z zakładu pracy – dowiedz się w swoim miejscu zatrudnienia, na jakich zasadach jest ono w takich przypadkach przyznawane
  • Dofinansowanie dla kombatantów z Urzędu ds. Spraw Kombatantów oraz z lokalnych placówek Związku Kombatantów

Dodatkowo informujemy, że w większości lokalizacji honorujemy Karty Seniora, dzięki którym przysługują Państwu rabaty i udogodnienia.

Szczegółowych informacji udzielą Państwu pracownicy naszych oddziałów. Pomagamy również w kompletowaniu dokumentacji i wypełnianiu wniosków.