Jak pomóc osobie z niedosłuchem?

Prawidłowy słuch jest najważniejszym elementem komunikacji międzyludzkiej, a jego stopniowe osłabienie prowadzi do wielu nieporozumień i obniża ogólną jakość życia. Osoby z niewielkim niedosłuchem często wypierają problem, uważając, że to wszyscy wokół mówią niewyraźnie lub zbyt cicho. Oczywiście może się tak sporadycznie zdarzać, jednak gdy sytuacje niezrozumienia wypowiedzi stają się częste, warto wyjść z inicjatywą pomocy i zachęcić taką osobę do zbadania stanu swojego słuchu. 

Pierwsze oznaki niedosłuchu

W początkowej fazie problemów osoba niedosłysząca wielokrotnie podczas rozmowy dopytuje, co zostało powiedziane, lub po zadanym pytaniu odpowiada nie na temat. Pacjenci tacy często przypisują swoje problemy „przytkaniu uszu” i szukają sposobu na ich udrożnienie u lekarza laryngologa. Jednak nie to jest główną przyczyną ich problemów. Charakterystycznym objawem niedosłuchu jest także zbyt głośno ustawiany telewizor, co przeszkadza przebywającym w tym samym pomieszczeniu pozostałym domownikom. Dokucza to zresztą obu stronom, ponieważ nie mogą one oglądać ulubionych programów w gronie całej rodziny, jak miało to miejsce wcześniej.

Co gorsza, przez fakt złego słyszenia i związanych z tym nieporozumień, osoby niedosłyszące często wycofują się z życia społecznego, a nawet zaczynają się izolować od otoczenia. Jest to szczególnie niekorzystne dla ich zdrowia i kondycji psychicznej. Warto jednak pamiętać, że niedosłuch nie jest problemem tylko jednej osoby, lecz także jej rodziny i znajomych. Poniżej przedstawiamy wskazówki jak pomóc bliskiemu, który nie słyszy prawidłowo i jak się z nim komunikować.

Badanie słuchu

Pierwszym krokiem do poprawy komfortu życia osoby niedosłyszącej jest rozpoznanie problemu. Najlepszym na to sposobem jest wykonanie prostego i bezbolesnego badania słuchu. W gabinetach Audiofon wykonywane jest ono bezpłatnie przez doświadczonych protetyków słuchu. Warto na wizytę wybrać się wraz z osobą, która ma być badana, by być dla niej wsparciem. Przed badaniem dobrze jest przeanalizować od kiedy i w jakich sytuacjach najczęściej pojawiają się problemy ze słuchem, oraz w których z nich poprawa byłaby najbardziej pożądana. Po wykonaniu badania protetyk słuchu przedstawi i dokładnie omówi jego wynik, który stanowi także podstawę do dalszych działań. Jeżeli podejrzenie trwałego ubytku słuchu zostanie w badaniu potwierdzone - protetyk przedstawi dostępne rozwiązania, które pomogą osobie z niedosłuchem w codziennej komunikacji i poprawią jakość jej życia.

Aparaty słuchowe

Obecnie jedynym rozwiązaniem, które może pomóc osobie ze stwierdzonym, niepodlegającym leczeniu niedosłuchem, jest zastosowanie aparatów słuchowych. W gabinetach audioprotetycznych, po wykonaniu badania i rozpoznaniu stopnia ubytku słuchu, istnieje możliwość przymierzenia aparatów w celu natychmiastowego porównania jak słyszy się w aparatach i bez nich. Zazwyczaj efekt zauważalny jest od razu, a w wielu przypadkach jest on wręcz spektakularny. Protetyk słuchu na podstawie wyniku badania oraz rozmowy z pacjentem dobiera najlepsze rozwiązania pod względem indywidualnych potrzeb, preferencji, stylu życia pacjenta, a także jego możliwości finansowych. W dzisiejszych czasach możliwy jest dobór aparatów do indywidualnych oczekiwań każdego pacjenta, tak by mógł on jak najszybciej powrócić do świata dźwięków i aktywnego życia. Korzystanie z dobrze dobranych aparatów słuchowych pozytywnie wpływa na stan zdrowia i nieskrępowane kontakty z otoczeniem. Należy pamiętać, że regularne stosowanie aparatów słuchowych nie tylko wpływa na lepsze słyszenie, ale również zapobiega dalszemu postępowaniu ubytku słuchu, a w szczególności pogarszaniu się zdolności rozumienia mowy. Pełni więc również funkcję rehabilitacyjną. Nie bez znaczenia jest także zapobieganie demencji i problemom natury psychicznej wynikającym z niedosłuchu i uczucia osamotnienia.

Jak rozmawiać z osobą z niedosłuchem, by być dobrze rozumianym?

Niezależnie od tego, czy bliska osoba używa już aparatów słuchowych, czy jeszcze nie podjęła takiej decyzji, istnieje kilka wskazówek, które mogą pomóc w komunikacji z nią i podnieść ogólny komfort rozmowy.

  • Należy mówić wolniej i bardzo wyraźnie, jednak nie krzyczeć,
  • Podczas rozmowy nie należy jeść, żuć gumy, ani zasłaniać twarzy, np. ręką,
  • Starać się, aby nasza twarz i mimika była dla osoby niedosłyszącej dobrze widoczna,
  • Zamiast powtarzać to samo, warto przeformułować niezrozumiałe zdanie,
  • Należy starać się zminimalizować hałas otoczenia, np. ściszyć telewizor czy radio
  • Podczas rozmowy w grupie nie należy przerywać,
  • Podczas rozmowy nie należy stać z tyłu czy boku, tylko zawsze z przodu, w dobrym oświetleniu
  • Nie należy mówić z innego pomieszczenia, ale zawsze starać się podejść blisko rozmówcy

Wskazówki te na pewno znacznie ułatwią rozmowę z osobą niedosłyszącą, jednak należy przede wszystkich zachęcić ją do regularnego zakładania aparatów i wspierać ją w tym działaniu. Będzie to korzystne dla obu stron i pozwoli na komfortową, niezaburzoną komunikację.

Autor: Sara Głuszko


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.